ทัพพระนาเสือ กับ อ.สวนผึ้ง จัดโครงการเสริมสร้างสานต่อหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ปี 60

หน่วยงานทหารจากทัพพระยาเสือร่วมกับอำเภอสวนผึ้ง ฝึกอบรมมวลชนตามโครงการเสริมสร้างสานต่อหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ปี 60


พันเอก ฐกัด หลอดศิริ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ร่วมกับนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง พันเอก ไซยุหม่อง ทำการแทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 273 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวเมียนมา ร่วมกันจัดฝึกอบรมมวลชนตาม "โครงการเสริมสร้างสานต่อหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่างและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือได้รับมอบหมายจากจังหวัดราชบุรีให้ดำเนินการตามโครงการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในด้านที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเป็นหลัก


สำหรับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการลดปัญหาด้านยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดในหมู่เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น ให้รู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านตะโกล่าง หมู่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง และชาวบ้านม่อทะ อําเภอทวาย จังหวัดทวาย สหภาพเมียนมา

ในโอกาสเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้งได้จัดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปก ทำการตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยาให้แก่ทหารเมียนมาร์และประชาชนบ้านม่อทะ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้นำและประชาชนมิตรประเทศอีกด้วย

ทัพพระนาเสือ กับ อ.สวนผึ้ง จัดโครงการเสริมสร้างสานต่อหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ปี 60 ทัพพระนาเสือ กับ อ.สวนผึ้ง จัดโครงการเสริมสร้างสานต่อหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ปี 60 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.