อำเภอวัดเพลงเร่งดำเนินโครงการตามงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 60 พัฒนาท้องถิ่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน


นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด ปี 60 ในส่วนที่อำเภอวัดเพลงรับผิดชอบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง (สายบ้านคุณธนู) 2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 8 ตำบลจอมประทัด (บ้านดอนตาสน) ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ดำเนินการปรับปรุงและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย โดยขณะนี้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้แล้ว เป็นการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

อำเภอวัดเพลงเร่งดำเนินโครงการตามงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 60 พัฒนาท้องถิ่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน อำเภอวัดเพลงเร่งดำเนินโครงการตามงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 60 พัฒนาท้องถิ่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.