สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จับมือกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการบริการสุขภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0


วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการบริการสุขภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดในพิธี และมี นพ.วรชัย อึ้งอภินันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงความสำคัญและความร่วมมือในการจัดประชุมโดย ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ทั้งนี้ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุขที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี แสดงให้เห็น เป็นรูปธรรมชัดเจนมีการทำงานผ่านการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐที่มีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือทั้ง โรงพยาบาลทุกระดับ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล , สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายประชาชน ภายในบริเวณงานได้มีการจัดเสวนาวิชาการ การนำเสนอนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานผ่านโปสเตอร์ ณ ห่องประชุมสวัสดี โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม


ข่าว เป็นต่อ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จับมือกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการบริการสุขภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จับมือกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการบริการสุขภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.