ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต


นางสาวสมรัก เพชรโฉมฉาย หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 “What can you do?” Give blood. Give now.Give often” ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327476


ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.