ผู้บริหาร 3 จังหวัด เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ลงนามร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำเสียบริเวณปากอ่าวบางตะบูน อ.บ้านแหลม หลังเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงประสบปัญหาหอยที่เลี้ยงไว้ตายมานานหลายปี


วันนี้ (4 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 จังหวัด ระหว่างเพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงในพื้นที่ ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายยงยุทธ สิงห์ธวัส รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ และจ่าเอกวิทมนต์ ไชยมงคล ปลัดอาวุโสอำเภออัมพวา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 3 จังหวัดและเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงใน ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม เข้าร่วม

สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงใน ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประสบกับปัญหาหอยแครงที่เลี้ยงไว้ตายเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ ในเขต อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไหลลงสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวบางตะบูน ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรได้มีการรวมตัวกันเพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหาทางออกที่ยั่งยืนแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวาระสำคัญอยู่ที่การร่วมมือสนับสนุนแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ จากทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ (ฟาร์มเลี้ยงสุกร) ด้วยการร่วมกันจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำ หากเป็นน้ำเสียให้ทำการบำบัดโดยใช้ EM บอล หรือสาร พด.6 ก่อนปล่อยลงทะเล มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกมา การกำจัดตะกอนเลนบริเวณหน้าประตูน้ำ ร่วมกันกำจัดตะกอนเลนหน้าประตูน้ำก่อนปล่อยลงสู่ทะเล ในการระบายตะกอนเลนให้ทยอยระบายโดยใช้กติกาของคณะกรรมการ JMC และทำโครงการดูดตะกอนเลนตามความเหมาะสมของพื้นที่ การกำจัดผักตบชวาบริเวณหน้าประตูน้ำ ร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคูคลองเพื่อระบายอากาศไม่ให้หนาแน่นเกินไป และควรเก็บขึ้นก่อนที่ผักตบชวาออกดอก เพื่อลดการขยายพันธุ์ และไม่ใช้สารเคมีในการกำจัด


ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีการกำกับดูแลน้ำทิ้งจากโรงงาน ต้องเข้มงวด ตรวจสอบ ดูแลควบคุมการปล่อยน้ำเสีย มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ฟาร์มเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง) ให้ร่วมกันกำหนดให้ฟาร์มที่เลี้ยงแบบให้อาหารเม็ด ต้องมีบ่อตกตะกอน เก็บน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยง มีการบำบัดน้ำ หรือพักน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และการบำบัดน้ำทิ้ง (สิ่งปฏิกูล) จากชุมชน ร่วมกันกำหนดและตรวจสอบระบบน้ำทิ้งที่ออกจากห้องพักต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน มีการบำบัด และปรับปรุงระบบการกำจัดน้ำจากที่พักขยะ จัดทำคันป้องกันน้ำจากที่พักขยะลงสู่คลองสาธารณะ ส่วนการเปิด – ปิดประตูระบายน้ำ ให้ชลประทานเป็นผู้ดูแลตามกติกาที่ตกลงไว้ และมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนระบาย และแจ้งเกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ำให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

ผู้บริหาร 3 จังหวัด เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ลงนามร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำเสียบริเวณปากอ่าวบางตะบูน อ.บ้านแหลม หลังเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงประสบปัญหาหอยที่เลี้ยงไว้ตายมานานหลายปี ผู้บริหาร 3 จังหวัด  เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ลงนามร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำเสียบริเวณปากอ่าวบางตะบูน อ.บ้านแหลม หลังเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงประสบปัญหาหอยที่เลี้ยงไว้ตายมานานหลายปี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 04, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.