ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กช. ในภาคเรียนที่ 2


ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คุณพอฤดี โมกขะสมิต ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมคณะแม่บ้านฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง ในภาคเรียนที่ 2  ปี การศึกษา 2560 ทั้งนี้ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมคณะแม่บ้านฯ มีความห่วงใยเด็กเล็กในศูนย์ฯ มากจึงได้ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ดังกล่าว เพื่อรับทราบและเข้าถึงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง พร้อมกันนี้ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมคณะแม่บ้านฯ ได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ให้แก่เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง อีกด้วย


ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กช. ในภาคเรียนที่ 2 ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กช. ในภาคเรียนที่ 2 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 31, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.