คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง เลือกตั้งประธาน กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง ตามวาระ ปี 2560


คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง ได้จัดประชุมตามวาระ ปี 2560 พร้อมได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธาน กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง ตามวาระ ปี 2560 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี รรท.ผกก.สภ.บ้านโป่ง เป็นประธาน เปิดประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง ทั้งนี้ในการเลือกตั้ง ประธาน กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง ตามวาระ ปี 2560 ได้แก่ นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข ( กำนันไช้ ) กำนันตำบลเบิกไพร 


ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ กต.ตร. ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ซึ่งมีที่มาสืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 76) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจในทุกระดับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารงานรัฐบาล เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง เลือกตั้งประธาน กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง ตามวาระ ปี 2560 คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง เลือกตั้งประธาน กต.ตร.สภ.บ้านโป่ง ตามวาระ ปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.