แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560


นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดังนี้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำภอบ้านโป่ง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วัดเนินม่วง บ้านเนินม่วง หมู่ 6 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-338300

แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.