จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2560


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2560 หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดหนองกวาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการของรัฐ และเอกชนด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และได้กำหนดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้ทำบุญร่วมกัน โดยจะมอบเงินผ้าป่าสามัคคีให้วัดและโรงเรียนที่ออกหน่วย

จังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2560 จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.