จ.ราชบุรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรสัตว์ ด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาบรรยายธรรม เสวนาธรรม กิจกรรมต่าง ๆ และเวียนเทียน ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร , วัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และวัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ พิธีเปิดงาน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กิจกรรมบรรยายธรรม/เสวนาธรรม ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. ทำบุญตักบาตร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาสุภัทโท วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี , พิธีเวียนเทียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00 น. ณ พระมหาธาตุ (พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี , เวลา 19.30 น. ณ อุโบสถวัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน พุทธศาสนิกชน แต่งกายนุ่งขาวห่มขาว ข้าราชการทหาร ตำรวจ แต่งกายชุดปฏิบัติการ หรือชุดนุ่งขาวห่มขาว นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียน
จ.ราชบุรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 จ.ราชบุรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 04, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.