เทศบาลเมืองท่าผา เปิดงานตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2560


บริเวณโบราณสถานสระโกสินารายณ์ หมู่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองท่าผา เปิดงานตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2560  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสถานที่สำคัญของชาวท่าผา และอำเภอบ้านโป่ง โดยเทศบาลท่าผาร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวเมืองโกสินารายณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมแขกผู้มีเกียรติได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์  ซึ่งภายในได้จำลองโบราณวัตถุ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18 อาทิ องค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ชิ้นส่วนของตัวอาคารที่สร้างจากหินทรายแดง จอมปราสาท อารยธรรมเขมรในลุ่มน้ำแม่กลอง และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สระโกสินารายณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อจากนั้นได้ร่วมชมการสาธิตการแกะสลัก และการปั้นองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ด้วยฝีมือเยาวชน และร่วมรำวงย้อนยุค กับกลุ่มผู้สูงอายุและชาวตำบลท่าผา ที่แต่งกายสวมชุดหลากหลายยุคสมัย ซึ่งบรรยายกาศภายในงานได้จำลองการใช้ชีวิต และการแต่งกาย สมัยราวพุทธศตวรรษที่ 18  หรือสมัยลพบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก  

ทั้งนี้ ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา ได้กล่าวถึงการจัดงาน "ตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์" ประจำปี 2560 วึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ความสำคัญ ในวิถีชีวิต และคุณค่าของประวัติศาสตร์ตำนานท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความภูมิใจ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีชุมชนท้องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้โบราณสถานสระโกสินารายณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
เทศบาลเมืองท่าผา เปิดงานตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองท่าผา เปิดงานตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.