ผู้ว่าฯ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันงดสูบหรี่โลก ประจำปี 2560


วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2560 โดยมีแพทย์หญิงปาจรีย ์อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และนายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ให้การต้อนรับ ณ  บริเวณพื้นที่จัดงานหน้าอาคารศูนย์หัวใจมะเร็งบำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลราชบุรี


ทั้งนี้ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ 6 ล้านคน และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 ล้านคนในปี ค.ศ.2030 ประเทศไทยกลุ่มประชากรที่จนที่สุดสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มที่รวยที่สุด 2.4 เท่า  โคยมีสัดส่วนการเสียชีวิตใกล้เคียงกันในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตกว่า 5 หมื่นคนจากโรคร้ายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็งโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองโรคถุงลมปอดโป่งพอง โดยผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ร้อยละ 30 หรือ 15,213 คนจะเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว และหากผู้สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตเป็นผู้ที่หาเลี้ยงครอบครัว จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าการใช้ยาสูบก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เหล่านี้ ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากไม่สูบบุหรี่ ดังนั้นสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญว่า "บุหรี่ตัวร้ายทำลายการพัฒนา" เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่ไม่สูบแต่ได้รับควันบุหรี่


ทางโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตัวแทนจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ การประกวดบอร์ดนิทรรศ การการออกบูธส่งเสริมสุขภาพและช่วยเลิกบุหรี่เป็นต้น
ผู้ว่าฯ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันงดสูบหรี่โลก ประจำปี 2560 ผู้ว่าฯ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันงดสูบหรี่โลก ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.