เทศบาลเมืองท่าผา จัดงานเปิดตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2560นายธีระพงค์ จรุมเครือ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองท่าผา กำหนดจัดงานเปิดตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโบราณสถานสระโกสินารายณ์ หมู่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ความสำคัญ ในวิถีชีวิต คุณค่าของประวัติศาสตร์ตำนานท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความภูมิใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีชุมชนท้องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้โบราณสถานสระโกสินารายณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดกิจกรรมบริการอาหารไทย การแต่งกายสวมชุดหลากหลายยุคสมัยทั้งชายและหญิง การแสดงดนตรีไทย ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกสินารายณ์ การแสดงนาฏศิลป์ชุด “ระบำลพบุรีศรีโกสินารายณ์” ความร่วมมือของภาคประชาชน ชุมชน ชมรมแอโรบิคบ้านฆ้องน้อย-โพธิ์ทองและการแสดงรำวงย้อนยุค จัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานรับประทานฟรี
เทศบาลเมืองท่าผา จัดงานเปิดตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองท่าผา จัดงานเปิดตำนานสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่องเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 04, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.