จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560


วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เปิดพื้นที่เขตพระราชฐาน พระราชวังดุสิต ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยในเวลา 10.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง สอนการจัดทำดอกไม้จันทน์ ณ อาคารเรือนรับรองสนามเสือป่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเวลา 19.00 น. การแสดงดนตรีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมพระราชทานเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จำนวน 500 ชุด โดยทุกท่านที่ไปฟังดนตรีสามารถไปรับได้ที่เต้นท์ฝั่งประตูสวนอัมพร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงนำสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 17.30 น.

วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 ณ ลานพลาซ่า อาคารอินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 6 พ.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะบูชา เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พร้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ในวันที่ 10 พ.ค.นี้ เวลา 07.00 น. ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน หรือวัดใกล้บ้าน

วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพุทธภูมิ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น การณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาว เข้าวัดปฏิบัติธรรม การประดับโคมประทีป ประดับธงชาติธงธรรมจักร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น โดยเฉพาะวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 90 รูป เวลา 16.30 น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เวลา 18.30 น. พิธีบูชาเวียนเทียน และเวลา 20.00 น. เดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 จ.สงขลา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ 8 พ.ค.60 เวลา 14.00 น. จัดให้มีขบวนแห่รถบุปผชาติชาติที่บริเวณถนนทางเข้าสู่พุทธมณฑล เวลา 15.00 น. พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จ.สงขลา พ.ศ.2560 เวลา 18.00 น. การสวดมนตร์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม ฟังการบรรยายธรรม และการจัดพิธีเวียนเทียน ส่วนในวันที่ 9 พ.ค.60 เวลา 04.30 น. การทำวัตรเช้า เจริญจิตตภาวนา เวลา 06.30 น. พระภิกษุสามเณรบิณฑบาตบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เวลา 09.09 น. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 13.00 น. พิธีทอดผ้าป่าของคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา , เวลา 14.30 น. พิธีสรงน้ำพระมหาเถระในจังหวัดสงขลา เวลา 15.00 น. พิธีปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดสงขลา พ.ศ.2560

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมงานวิสาขบูชา “แห่ผ้าห่มพระธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย” ปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในห้วงเวลาของเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 สำหรับกิจกรรมหลักที่สำคัญในวันดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ห่มผ้าอังสะพระพุทธรูปในเขตกำแพงแก้ว และกิจกรรมงานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน โดยการจัดงานดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกภาคส่วน เนื่องจากพระบรมธาตุไชยา เป็นปูชยนีสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560" ของจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมจัดให้มีนิทรรศการต่างๆ การสาธิตการจัดแสดงเครื่องบูชาในทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประเภทประชาชนและนักเรียน การจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาไหว้พระรับศีลฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติสมถะสมาธิเจริญจิตภาวนาและเวียนเทียนรอบอุโบสถ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 จังหวัดสระแก้ว จัดงาน "สัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา ส่วนสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา" จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทยกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560 ณ วัดหนองกระพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา ได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิต เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมอาเซียน (ไทย-กัมพูชา) การร่วมกันตักบาตร ชมนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเชิญผู้ว่าราชการบันเตียเมียนเจยและคณะ พร้อมชุดการแสดง 1 ชุด และนิมนต์พระสงฆ์จากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 8 รูป เข้าร่วมงาน

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรสัตว์ ด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาบรรยายธรรม เสวนาธรรม กิจกรรมต่าง ๆ และเวียนเทียน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร , วัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และวัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กิจกรรมบรรยายธรรม/เสวนาธรรม ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. ทำบุญตักบาตร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาสุภัทโท วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี , พิธีเวียนเทียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00 น. ณ พระมหาธาตุ (พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี , เวลา 19.30 น. ณ อุโบสถวัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.