ร.ร.ทหารช่าง กช. ประกอบพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ช. (บก.ทท.) ประจำปีงบประมาณ 2560

ที่ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง(2) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ช. (บก.ทท.) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พันเอก พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ให้การต้อนรับ ซึ่งในพิธียังมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่าง เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ช. (บก.ทท.) ประจำปีงบประมาณ 2560 อีกด้วยร.ร.ทหารช่าง กช. ประกอบพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ช. (บก.ทท.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ร.ร.ทหารช่าง กช. ประกอบพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ช. (บก.ทท.) ประจำปีงบประมาณ 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.