จ.ราชบุรี ประกาศผลการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติเข้ารับโล่พระราชทานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แจ้งว่าด้วยจังหวัดราชบุรีจัดให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560 เป็นตัวแทนของจังหวัดส่งเข้ารับการประกวดในระดับเขตและระดับประเทศเพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติเข้ารับโล่พระราชทานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ผลงานแห่งความสำเร็จสู่สาธารณชนทั่วไป ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อไป


คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560 ได้พิจารณาผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวดดังนี้ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนบ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อันดับ 3 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านหวายน้อยอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจอก อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวท.ราชบุรี

จ.ราชบุรี ประกาศผลการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติเข้ารับโล่พระราชทานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จ.ราชบุรี ประกาศผลการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติเข้ารับโล่พระราชทานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.