ผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันครบรอบสถาปนาสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ประจำปี 2560-2561


วันที่ 31 พ.ค. 60 ที่ โรงแรมโกลเด้ลชิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และนางวลัยรัตน์  ทรัพย์คิรี  นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี หน่วยงานราชการทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ได้เข้าร่วมพิธีวันครบรอบสถาปนาสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ประจำปี 2560 - 2561 โดยมี นย. สุมาลี  ธนวัฒน์ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี (ประจำปี 2559 - 2560) พร้อมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในพิธีวันครบรอบสถาปนาสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ประจำปี 2560 - 2561 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ประจำปี 2560-2561 ซึ่งผู้ได้รับเลือกจาก คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่พลอยราชบุรี ได้แก่ นยล. ประไพ  อุทัยลาภทอง เป็นนายกสโมสรโรตารี่พลอยราชบุรี ประจำปี 2560 - 2561


สำหรับสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี โดยมี นายภากร นิจจรัลกุล ผู้ว่าการภาคปีที่ 2549 และ อน.ประทีป แย้มเกตุ ผู้แทนพิเศษในการก่อตั้งปีที่ 2549 เป็นประธาน และมี นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ประจำปี 2549 - 2550 ทั้งนี้สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ประชาชน ด้วยจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา และชุมชนต่างๆ ยึดอุดมการณ์เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ และ จิตอาสาเพื่อผู้ด้อยโอกาสเสมอมาผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันครบรอบสถาปนาสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ประจำปี 2560-2561 ผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันครบรอบสถาปนาสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ประจำปี 2560-2561 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.