พบคัมภีร์ใบลานอายุกว่า 200 ปี ที่วัดใหญ่นครชุมน์ ราชบุรี


นักอนุรักษ์พบคัมภีร์ใบลานอายุกว่า 200 ปี ที่วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี โดยมีจำนวนคัมภีร์บันทึกเรื่องราวต่างๆ มากกว่า 100 ผูก เตรียมทำพิพิธภัณฑ์หอสมุด สืบทอดสู่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 พ.ค.60 ที่วัดใหญ่นครชุมน์ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พระวิทญานะ เจ้าอาวาสวัดนานาชาติ กรุงแคนเบอรา ประเทศออสเตรเลีย พระครูนครเขมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมน์ ดร.พิศาล บุญผูก นักอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ พร้อมชาวบ้าน นำคัมภีร์ใบลานอายุเก่าแก่ของวัด ที่เก็บไว้ออกมาทำการศึกษาและจัดเก็บเรียงให้เป็นหมวดหมู่ พบว่า คัมภีร์ใบลานของวัด มีอายุเก่าแก่ราว 200 ปี และมีจำนวนคัมภีร์บันทึกเรื่องราวต่างๆ มากกว่า 100 ผูก

ดร.พิศาล บุญผูก นักอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ กล่าวว่า ชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลอง มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากการสืบค้นคัมภีร์ใบลานทราบว่า วัดใหญ่นครชุมน์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อหาในคัมภีร์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบาลีไวยากรณ์สำหรับพระสงฆ์ คำสอน และคำเทศน์ทางพุทธศาสนาสำหรับประชาชน พระมาลัย พระเวสสันดรชาดก นิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กและเยาวชน โดยชาวมอญมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเห็นได้จากการสร้างคัมภีร์ใบลาน ที่เชื่อกันว่าการสร้างอักขระ 1 ตัว ถือเป็นการสร้างพระพุทธรูป 1 องค์ หลังจากการจารคัมภีร์เสร็จ เจ้าภาพก็จะเก็บด้วยผ้าห่อคัมภีร์มีทั้ง ห่อด้วยจีวร ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า และผ้าจากต่างประเทศ ก่อนถวายให้กับทางวัด

นักอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ พบว่าผ้าห่อคัมภีร์ส่วนใหญ่ที่พบในวัดใหญ่นครชุมน์ จะห่อด้วยผ้านำเข้าจากต่างประเทศ แสดงถึงชาวมอญนครชุมน์ เป็นผู้มีฐานะดี

ด้าน พระครูนครเขมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมน์ เปิดเผยว่า ชาวมอญในอดีต เมื่อมีงานศพพระสงฆ์จะนำคัมภีร์ใบลานออกมาอ่านเทศนาสอนญาติโยม จนกระทั่งมีสื่อสิ่งพิมพ์เข้ามาทำให้การจารคัมภีร์ใบลานสูญหายไป หลังจากมีการรวบรวมข้อมูลจัดประเภทหมวดหมู่เสร็จแล้ว ทางคณะจะประสานกับหอสมุดแห่งชาติและชาวบ้าน ร่วมกันจัดทำพิพิธภัณฑ์หอสมุดประจำวัด เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อไป


พบคัมภีร์ใบลานอายุกว่า 200 ปี ที่วัดใหญ่นครชุมน์ ราชบุรี พบคัมภีร์ใบลานอายุกว่า 200 ปี ที่วัดใหญ่นครชุมน์ ราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.