ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) งาน “Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3”


นายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) สังกัด สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) งาน “Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3” ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) งาน “Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3” Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.