ราชภัฏจอมบึงได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร.เป็นอันดับที่ 1 จากราชภัฏทั่วประเทศ การันตีรับรองปริญญาและใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา


นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ศิษย์เก่าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 173 คน และได้รับการแต่งตั้งและบรรจุตำแหน่งครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ(กศจ.) จังหวัดราชบุรีมากที่สุด จำนวน 78 คน โดยอันดับ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สอบได้มากที่สุด 44 คน ภาษาไทย 28 คน ภาษาอังกฤษ 24 คน สังคมศึกษา 14 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 12 คน ศิลปศึกษา 7 คน การศึกษาปฐมวัย 6 คน ประถมศึกษา 5 คน ดนตรีศึกษา 4 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 คน เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา 3 คน พลศึกษา 2 คน มวยไทยศึกษา 1 คน ชีววิทยา 1 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 1 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 17 คน ซึ่งในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สายครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้การรับรองปริญญาและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา จึงการันตีเรื่องคุณภาพ ของการจัดการศึกษาและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ อย่างแท้จริงราชภัฏจอมบึงได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร.เป็นอันดับที่ 1 จากราชภัฏทั่วประเทศ การันตีรับรองปริญญาและใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ราชภัฏจอมบึงได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร.เป็นอันดับที่ 1 จากราชภัฏทั่วประเทศ การันตีรับรองปริญญาและใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 29, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.