กรมพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ “คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”


วันนี้ (31 พฤษภาคม 2560)  พันเอกนิมิตต์ สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบูรณาการ “คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ บริเวณสะพาน หมู่ที่ 10 บ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาใหญ่ที่สำคัญในหลายพื้นที่ ทำให้น้ำไม่ระบายส่งผลให้น้ำในลำคลองเน่าเสีย มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงามดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาผักตบชวาและทำให้คลองสวยน้ำใสให้บรรลุผลจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการเอกชนรวมถึงประชาชน จะต้องเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำลำคลอง ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองโดยตรง ช่วยกันรักษาความสะอาด กำจัดผักตบชวาในคลองหน้าบ้าน ปรับปรุงบ้านเรือนและภูมิทัศน์ให้สวยงาม “คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จึงจะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 


โดยวันนี้ กรมพัฒนาที่ 1 (กองพันพัฒนาที่ 1) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ หน่วยงานราชการในอำเภอโพธาราม และประชาชน จัดทำกิจกรรมบูรณาการ “คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา “ขึ้นในพื้นที่บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยขุดลอกวัชพืชที่ผิวน้ำแนวคลองบริเวณคลองยืมเลียบ คลองชลประทาน 1 ขวา 12 ซ้าย(ทั้ง 2 ฝั่ง) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร ใช้พืชธรรมชาติบำบัดน้ำเสียโดยทำคอกสำหรับกั้นผักตบชวาเพื่อช่วยกรองน้ำเสีย ใช้เครื่องตีอากาศ เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ใส่น้ำชีวภาพ EM เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดผักตบชวาวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลอง โดยในวันนี้สามารถกำจัดผักตบชวาได้กว่า 1,000 ตันกรมพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ “คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” กรมพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ “คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.