พิธีวันญาติเยี่ยมของ นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง พล.พัฒนา 1


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60 พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นประธานในพิธีวันญาติเยี่ยมของ นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง พล.พัฒนา 1 โดยมี พ.ท.ศุภวัฒน์ ประเทืองทิน ผบ.พัน.พัฒนา 1 ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง พล.พัฒนา 1  ทั้งนี้นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองเป็นโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดยาเสพติด  ซึ่งศูนย์วิวัฒน์พลเมืองตั้งอยู่ที่ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเยาวชนที่เคบมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้นำมาเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟู ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เพื่อที่จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข และกลับไปประกอบอาชีพอยู่รวมกับสังคม โดยจะไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปพิธีวันญาติเยี่ยมของ นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง พล.พัฒนา 1 พิธีวันญาติเยี่ยมของ นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง พล.พัฒนา 1 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.