ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 มอบเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล 201 ทุน เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 16 ครบรอบปีที่ 76


ที่ ห้องประชุม 1 ตึกกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ต.โคกหม้อ  อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 พร้อมด้วยประธานแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารกบกที่ 16 เป็นประธาน มอบเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลเป็นจำนวน 201 ทุน เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 16 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ครบรอบปีที่ 76 โดยมีคณะนายทหารระดับสูงของมณฑลทหารบกที่ 16 เข้าร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่มีความจำเป็นใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานในด้านของการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชน ส่งเสริมให้กำลังใจแก่เด็กเยาวชนบุตรหลานของกำลังพลที่จะให้ความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุนและผู้ปกครองซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ว่า ขอให้นำเงินดังกล่าวไปใช้สำหรับในด้านการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กเยาวชน และให้ยึดการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอพียง พระบาทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ผู้เข้ารับทุนเป็นเด็ก และเยาวชนที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 16 

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 มอบเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล 201 ทุน เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 16 ครบรอบปีที่ 76 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 มอบเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล  201 ทุน เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 16 ครบรอบปีที่ 76 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.