พิธีบำเพ็ญกุศล ส.ส.กอบกุล นพอมรบดี เนื่องในวันครบการเสียชีวิต 11 ปี


วันที่ 27 พฤษาภาคม 2560 ที่ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล ) ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สามีส.ส.กอบกุล) พร้อมด้วย สจ.กุลวลี นพอมรบดี สจ.ราชบุรี (บุตรสาวคนโต) นายมานะ นพอมรบดี (บุตรชายคนกลาง) ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศผลบุญให้ ส.ส.กอบกุล นพอมรบดี เนื่องในวันครบรอบการเสียชีวิต 11 ปี โดยในพิธีได้ประกอบพิธีทางศาสนา ทอดผ้าบังสุกุล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 100 รูป ซึ่งมี พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งได้มีการ โดยมี นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ผู้ก่อตั้งบริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด พร้อมด้วยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนงานราชการ แดละพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก


นอกจากนี้ นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย สจ.กุลวลี นพอมรบดี สจ.ราชบุรี และนายมานะ นพอมรบดี ได้แสดงความขอบคุณแขกและประชาชนที่มาร่วมพิธีโดยการมอบของที่ระลึกและข้าวสาร ให้กับแขกและประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีด้วย


สำหรับ นางกอบกุล นพอมรบดี เกิดวันที่ 13 ตุลาคม 2502  เสียชีวิตวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 เป็นบุตรของนายเล็ก และนางน้ำเงิน ศักดิ์สมบูรณ์ สมรสกับนายมานิต นพอมรบดี มีบุตร-ธิดา 3 คน น.ส.กุลวดี นพอมรบดี (บุตรสาวคนโต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สจ.ราชบุรี)  นายมานะ นพอมรบดี (บุตรชายคนกลาง) และ น.ส.กรณิศ นพอมรบดี (บุตรสาวคนเล็ก)

การศึกษา :
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม กทม.
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์
- โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2538 สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี เขตอำเภอเมือง
2538 รองประธานสภาจังหวัดราชบุรี
16 ธันวาคม 2540 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (อบจ.)
29 มกราคม 2544 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคชาติพัฒนา 
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ คนที่ 5 (ลาออก)
15 มีนาคม 2546 รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา 
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคไทยรักไทย (47,208)
26 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
25 เมษายน 2548 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการแรงงาน 
2 เมษายน 2549 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคไทยรักไทย (39,697) 

ตำแหน่งทางสังคม :
- หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ท่าราบก่อสร้าง
- กรรมการผู้จัดการ บ.เอ็ม.เค.อาร์.มอเตอร์
- กรรมการผู้จัดการ บ.มาลัยดอกรัก จก.
-12 มิถุนายน 2544 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการตำรวจ ปี 2544 กรรมาธิกาวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปจป. 2544 (งบประมาณแผ่นดิน)
- ตั้งศูนย์จำหน่ายสตรีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มสตรีอาสา อ.เมืองราชบุรี
- สนับสนุนกระตุ้นให้สตรีสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ.ราชบุรี ทำการฝึกอบรมอาชีพให้สตรีอาสาพัฒนา ต.สามเรือนท่าราบ พิกุลทอง และ ต.บางป่า
- ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทำการฝึกอบรมอาชีพให้สตรีอาสาพัฒนา อ.ราชบุรี
- อำนวยความสะดวกสถานที่ห้องประชุมตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้ (กพสม.)ทุกหมู่บ้าน จำนวน 152 หมู่บ้าน
- สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกให้กับราษฎรในท้องถิ่นตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่


พิธีบำเพ็ญกุศล ส.ส.กอบกุล นพอมรบดี เนื่องในวันครบการเสียชีวิต 11 ปี พิธีบำเพ็ญกุศล ส.ส.กอบกุล นพอมรบดี เนื่องในวันครบการเสียชีวิต 11 ปี Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.