สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าประชารัฐ ประจำปี 2560


นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้วันวิสาขบูชา ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และกรมป่าไม้ได้จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ.2560 นี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) พิจารณาแล้วเห็นว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ยังคงอยู่ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ภายใต้ชื่อโครงการปลูกป่าประชารัฐ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยางและป่าพุสามซ้อนท้องที่บ้านหนองมะค่า หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมงานปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าประชารัฐจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าประชารัฐ ประจำปี 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าประชารัฐ ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 25, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.