รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยมปรังปรุงอาคาร "พระราชทาน 19"


พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นหัวหน้าคณะตรวจความเรียบร้อย การปฏิบัติงานเก็บรายละเอียดทำความสะอาดและซ่อมปรับปรุงอาคาร "พระราชทาน 19" โดย ช.1 รอ.(ช.พัน.112 ช.1 รอ.) เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร "พระราชทาน 19" ในวันที่ 1 มิ.ย.60 ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 


รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยมปรังปรุงอาคาร "พระราชทาน 19" รอง ผบ.พล.พัฒนา 1  ตรวจเยี่ยมปรังปรุงอาคาร "พระราชทาน 19" Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 24, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.