ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในพิธี วันสถาปนา ช.1 รอ. ครบรอบปีที่ 110


วันที่ 26 พ.ค. 60 พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1  เป็นประธานในพิธี วันสถาปนากรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 110 ณ บก.ช.1 รอ. ค่ายบุรฉัตร โดยในพิธีจัดประกอบพิธีสงฆ์และทอดผ้าบังสุกุลให้กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคลต่อหน่วยกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ต่อจากนั้นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ได้ให้โอวาทในการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญแก่กำลังพลและครอบครัว ของกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งในพิธีได้มีคณะนายทหารระดับสูงของกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมอดีตผู้บังคัฐบัญชา ตลอดจนกำลังพลและครอบครัวของกำลังพลเข้าร่วมพิธีด้วย

สำหรับกรมทหารช่างที่1 รักษาพระองค์ แต่เดิมกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (ช.1 รอ.) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2444 ในบริเวณศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม มีฐานะเป็นเพียงกองทหารช่าง พ.ศ.2447 กองทหารช่างแปรสภาพเป็น กรมทหารช่าง มีกำลัง 1 กองร้อย ผ่านการแปรสภาพหน่วยมาหลายครั้ง และเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมการทหารช่าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2525 เมื่อ 7 ต.ค.25 ช.1 รอ. ได้โอนการบังคับบัญชาจาก กรมการทหารช่าง ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ ทภ.1 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 244/25 ลง 16 ก.ย.25 เรื่อง ปรับการบังคับบัญชาหน่วยและการมอบอำนาจการบังคับบัญชา ช.1 รอ. ให้ ทภ.1 และได้มอบหน่วย ช.พัน.51 ช.1รอ. ไปเป็น นขต.ของ ช.11 และรับมอบ กองพันทหารช่างก่อสร้างที่ 112 (ช.พัน.112) มาเป็น นขต. พ.ศ.2532 ช.1 รอ. ได้มอบ ช.พัน.112 ให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงของ กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 (กรมพัฒนา 1 พล.พัฒนา 1) ตามคำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ลับ ที่ 1/32 ลง 27 ต.ค.32 เรื่อง โอนการบังคับบัญชา ช.พัน.112 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.32 จนมาพ.ศ.2543 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 5/43 ลง 28 ม.ค.43 เรื่อง ให้ ทภ. ฝากการบังคับบัญชา กรม ช.ทภ. ไว้กับ พล.พัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ ยกเลิกการบรรจุมอบ ช.พัน.112 ให้กับ พล.พัฒนา 1 และปรับการบังคับบัญชาให้เป็นหน่วยในอัตราของ ช.1 รอ. ตามเดิม ทภ.1 ฝากการบังคับบัญชา ช.1 รอ. ไว้กับ พล.พัฒนา 1 โดยในปัจจุบันมี พันเอก ชลชัย เกิดแจ่ม ผู้บัญชาการ กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ 


ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในพิธี วันสถาปนา ช.1 รอ. ครบรอบปีที่ 110 ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในพิธี วันสถาปนา ช.1 รอ. ครบรอบปีที่ 110 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 27, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.